dinsdag 5 juli 2016

God geeft uitredding

2Koningen 18:19
‘En de maarschalk zeide tot hen: Zegt tot Hizkia: Zo spreekt de grote koning, de koning van Assur: Wat is dat voor een vertrouwen, dat gij koestert?’

Koning Sanherib van AssyriĆ« was zeker van zijn zaak. Niemand kon hem stoppen in zijn zucht naar wereldmacht. Vele koningen waren verslagen en nu was Hizkia aan de beurt. Maar Hizkia leefde met God als geen koning voor hem had gedaan en hij stelde zijn vertrouwen op de Heer. Daarin ging hij zijn volk voor en hoewel er een grote legermacht voor Jeruzalem verscheen, wankelde hij niet. Hij raadpleegde de Heer, stortte zijn hart voor Hem uit en God gaf uitredding. Die nacht streed een engel van God tegen het leger van de vijand. Er waren zoveel doden, dat het leger van AssyriĆ« vertrok en niet meer terugkwam. Deed God dit nu omdat Hizkia zo goed was? Nee, natuurlijk was het goed van Hizkia op God te vertrouwen, dat gaf hem kracht en gerustheid. Maar God gaf uitredding, omdat Zijn naam op het spel stond en om wat Hij David had beloofd. Het geloof van Hizkia werd door God gebruikt om Zijn woord te bevestigen. ‘Omwille van mijzelf en omwille van mijn dienaar David zal ik deze stad beschermen en haar bevrijden’, zei Hij. Wanneer wij ons vertrouwen op God stellen in het grootste gevaar, zal Hij ons uitredden omwille van Zichzelf en omwille van Zijn dienaar Jezus. Wees niet bevreesd, geloof alleen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten