dinsdag 26 juli 2016

God vraagt geloof

Job 36:11
'Als zij gehoorzamen en hem zullen dienen, leven zij tot in lengte van dagen in voorspoed, brengen zij hun jaren door in geluk.'

De enige gehoorzaamheid die God nu nog van ons vraagt, is de gehoorzaamheid van het geloof. Het enige wat God zoekt in ons is geloof. Geen geloof in onszelf, of in onze daden, maar geloof in Jezus. Alles in de Bijbel draait om Jezus. Hij is gekomen om een einde te maken aan de heilloze weg van religie; van raakt niet, smaakt niet, roer niet aan. Geboden van mensen, wetten en voorschriften die een mens kunnen opvoeden, maar niet veranderen. Onder de wet, zelfs die van het oude verbond, blijven zondaars slecht. Niemand wordt vernieuwd door een wet. God vraagt geloof. Jezus heeft onze plaats ingenomen, Hij is tot zonde gemaakt en God heeft met de zonde eens en voor altijd afgerekend. Nu mogen wij de plaats van Jezus innemen en zeggen: Ik ben een zoon of dochter van God, geen slaaf van de zonde, maar een nieuwe schepping. Rein, heilig, volmaakt, rechtvaardig, door God aangenomen en geliefd. Door dat gehoorzaam vol te houden, ook als je wordt aangevallen of aangeklaagd door wettische mensen, zul je tot in lengte van dagen in voorspoed leven en je dagen doorbrengen in geluk.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten