zaterdag 19 november 2016

Gods raadsbesluiten

Jesaja 25:1
'O HERE, Gij zijt mijn God, U zal ik verheffen, uw naam loven, want Gij hebt wonderen gedaan, raadsbesluiten uit een ver verleden in waarheid en trouw volvoerd.'

God houdt zich aan Zijn woord, al Zijn beloftes zijn ja en amen. Hoe lang geleden een belofte ook is gedaan, hij zal worden vervuld. God is geen man dat Hij liegen zou. Jesaja heeft het over raadsbesluiten uit een ver verleden. Welke hij precies bedoelt hier is niet duidelijk, maar er bestaan raadsbesluiten van voor de grondlegging der wereld. Het beste raadsbesluit wat God heeft uitgevoerd is de komst van de Here Jezus op aarde. Het Lam van God kwam de zonden der wereld wegnemen en zo verzoening brengen tussen God en mensen. Maar Zijn raadsbesluit is ook dat we in Christus Zijn kinderen zijn en mogen meedelen in de erfenis van Christus. Geen wonder dat Jesaja God wil verheffen en Zijn naam loven. We zouden elke dag jubelend moeten leven als we beseffen hoe rijk we zijn gemaakt door Gods raadsbesluiten. Een belofte voor elke dag is dat God met ons is en ons nooit veroordeelt. Dat Hij onze voorziener is en dat we voor Hem kostbaarder zijn dan aardse schatten. Ach, als je even nadenkt, is er altijd een reden om God jubelend te loven.