zaterdag 12 november 2016

Laat je overtuigen

Handelingen 10:14
'Maar Petrus antwoordde: ‘Nee, Heer, in geen geval, want ik heb nog nooit iets gegeten dat verwerpelijk of onrein is.’'

Het was voor Petrus en de andere discipelen een moeilijke tijd, de overgang van wet naar genade. De wet verbood het eten van onreine dieren, maar nu zei God: ‘Slacht en eet. Wat Ik rein verklaard heb is rein.’ Hoe kan het onreine opeens rein zijn? Dat was voor Petrus onmogelijk, maar mogelijk bij God. Met de woorden slacht en eet gaf God aan, dat de wet was vervuld en dat door het Lam van God alle zonden van de wereld waren weggenomen. Het onreine was daarmee rein verklaard. Onder de genade is er geen veroordeling meer voor wie in Christus is. Later zou de apostel Paulus zijn hele theologische opleiding vuilnis noemen, omdat die slechts bestond uit wetten en geboden. Hij wilde Christus leren kennen en de kracht van Zijn opstanding. De worsteling tussen wet en genade is nog steeds actueel. Nog steeds kunnen veel gelovigen niet bevatten hoe God een onrechtvaardig mens rechtvaardig kan verklaren. Toch is dat de essentie van Gods verbond. God heeft ons rein verklaard en daarom zijn we rein. God heeft ons rechtvaardig verklaard en daarom zijn we rechtvaardig. God heeft ons heilig verklaard en daarom zijn we heilig. Doe als Petrus en Paulus, laat je overtuigen door Gods stem.