woensdag 9 november 2016

Redding voor ieder die gelooft

Genesis 6:8
‘Alleen Noach vond bij de HEER genade.’

Tegen Jezus zei God: ‘Je bent mijn geliefde zoon in wie ik een welbehagen heb.’ Temidden van een ontaard geslacht was hij de reddingsboei. Het verhaal van Noach laat veel parallellen zien met het leven van Jezus. Een man die Gods goedkeuring krijgt, bouwt een reddingsark voor de mensheid. Dwars door het oordeel komt nieuw leven, een nieuw begin, hoop, een regenboog. De belofte van God aan Adam was veiliggesteld. In de tijd van Noach was het mensengeslacht vermengd geworden met demonen, een rechtstreekse aanval op de belofte van God. Maar Gods genade greep in. Niemand was rechtvaardig, maar Noach vond genade, omdat hij met zijn gezin nog zuiver mens was. Toen Jezus op aarde kwam, was het mensengeslacht opnieuw in gevaar. De zonde woekerde voort en er was maar een man die de wereld kon redden. Jezus bouwde een uitweg, dwars door het oordeel, bracht Jezus nieuw leven. Een regenboog is rondom Zijn troon. Nooit meer veroordeling, nooit meer vernietiging. Vanaf nu is er leven voor wie gelooft. De tijdgenoten van Noach spotten met hem, net zoals met Jezus werd gedaan. Maar voor wie gelooft, is Gods genade beschikbaar. In Christus hebben we allen genade gevonden bij de Heer.