maandag 10 april 2017

Goddelijke vermenigvuldiging

2Petrus 1:2
‘.. genade en vrede worde u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Here.’

Gods goedheid en genade kunnen niet toenemen, maar onze kennis ervan wel. Genade is altijd onverdiend, anders is het geen genade maar loon. Wil je toenemen in genade, dan moet je er dus niet iets voor gaan doen om het te krijgen. Het enige dat de genade in je leven laat toenemen, is te begrijpen dat ook dat genade is. Je gaat steeds meer inzicht krijgen in Gods genade, naarmate je gaat snappen dat je er niet voor hoeft te werken. Dus geen lange gebeden of een week vasten om genade te ontvangen. Niet een uur vroeger opstaan om toe te nemen in vrede. Nee, ga alleen begrijpen dat God van je houdt en dat Hij je genadig is, omdat Hij genadig is. Hoe beter je begrijpt hoe Gods wezen is, kijk naar Jezus, Hij is de afdruk ervan, hoe meer Gods genade en vrede in jou wordt vermenigvuldigd.