maandag 24 april 2017

Spreken met gezag

Markus 11:22
Jezus zei tegen hen: ‘Heb vertrouwen in God.’

Jezus spreekt tegen zijn discipelen over de kracht van gebed, de kracht van het uitgesproken woord. De vijgenboom die Jezus had vervloekt, was een dag later verdord. Het verbaasde zijn discipelen, maar Jezus zei dat ze dat normaal moesten vinden. Hij koppelde het woord dat hij gesproken had tegen de vijgenboom aan de kracht van God. Als je bidt, geloof dan ook dat je het hebt ontvangen. Veel mensen bidden omdat ze geen geloof, geen zekerheid hebben. Ze spreken hun vertwijfeling uit en hopen dan maar dat God iets gaat doen uit medelijden. Maar Jezus leert ons te spreken met geloof, dat is spreken met gezag. Wie Gods beloftes voor waar houdt, kan spreken met gezag. Je spreekt dan na wat God je heeft geleerd, maar je moet eerst in je eigen hart kijken, geloof ik het zelf wel? Veel mensen zeggen: ‘Ik geloof dat God het kan.’ Maar geloof je ook dat Hij het doet? Spreek met geloof, heb geloof in God, dat is wat Jezus ons leert.