maandag 8 mei 2017

God wijst je niet af

2Kronieken 30:9
'Want genadig en barmhartig is de HERE, uw God: Hij zal het aangezicht niet van u afwenden, indien gij tot Hem wederkeert.'

Koning Hizkia bracht het hart van het volk terug naar God. Hij leerde hen dat God genadig en barmhartig is. Het volk was vervallen tot afgoderij en de tempeldienst was verwaarloosd. Je zou kunnen zeggen, dat het volk niet verder had kunnen afdwalen. Hoe kom je vanuit zo’n schuldige situatie terug bij God? Door te wijzen naar Zijn genade en barmhartigheid. De Heer zal Zijn gezicht niet afwenden als je tot Hem wederkeert. De verloren zoon die terugkeerde naar zijn vader, vond open armen en een feestelijke ontvangst. Dat is Gods hart voor de wereld. Jezus kwam om het verlorene te zoeken en te redden. Hoe ver je ook bent afgedwaald, er is een weg terug. God is nog steeds genadig en barmhartig voor iedereen die naar Hem wil terugkeren. Jezus heeft de schuld gedragen, er is betaald voor je terugkomst. Kom zonder vrees en weet je geliefd. Vernieuw je relatie met God op basis van Zijn genade. Hij kijkt naar je uit, echt waar.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten