woensdag 17 mei 2017

Staande blijven in de nood

Spreuken 14:32
'In zijn rampspoed wordt de goddeloze geveld, maar de rechtvaardige vindt zelfs in zijn dood een schuilplaats.'

De goddeloze staat in de Bijbel vaak tegenover de rechtvaardige. Ze leven samen, wonen in dezelfde plaats, zijn misschien zelfs familie van elkaar. Dan voltrekt zich een ramp. De een valt om en blijft liggen, de ander wankelt, valt wellicht ook om, maar staat weer op. Jezus vertelt het verhaal over de twee fundamenten. Zand of rots, waar staat je huis op als de stormen komen? Het kwaad treft alle mensen, maar alleen de rechtvaardigen overleven, zelfs in de dood vinden ze nog een schuilplaats. De rechtvaardigen zijn niet de mensen die het juiste doen, maar degenen die het juiste geloven. Maar ook geloven is niet genoeg om de storm te doorstaan. Dan komt het erop aan dat je toepast wat je gelooft. Dat je belijdt wat je gelooft. Dat je de woorden van Jezus doet, zodat de kracht ervan vrijkomt in je leven. De rechtvaardige is vrij, is nooit slachtoffer, blijft altijd de situatie meester, doordat hij weet Wie hem draagt. In de nood komt de binnenkant naar buiten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten