woensdag 3 mei 2017

Van boosheid naar verwondering

Spreuken 15:1
‘Een vriendelijk antwoord doet woede bedaren, krenkende woorden wakkeren toorn aan.’

‘Ik veroordeel je niet’, zei Jezus tegen de op overspel betrapte vrouw. En tegen haar aanklagers zei Hij: ’Wie van u zonder zonde is, werpe de eerste steen.’ Jezus wist als geen ander door zijn woorden een situatie te veranderen. Hij liet met zijn woorden zien, dat mensen anders moeten kijken. Niet zoeken naar schuld of de schuldige, maar zien hoe God voor ieder genadig is. Niet alleen de vrouw werd niet veroordeeld, ook de aanklagers niet. Ze begrepen door Jezus’ woorden dat ze de situatie verkeerd hadden beoordeeld. Zodra we onze problemen, onze ergernissen, onze boosheid onder Gods genade plaatsen, komt er rust van binnen. Dan kijken we anders naar elkaar en naar onze omstandigheden, dan spreken we anders tegen elkaar. De woede bedaart en het besef komt weer boven dat er niemand voor God kan bestaan zonder Zijn genade. Houd je oog gericht op Jezus in plaats van op elkaar. Jezus verandert boosheid in verwondering.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten