vrijdag 19 mei 2017

Voor altijd mag je leven

Psalmen 22:26
‘De vernederden zullen eten en worden verzadigd. Zij die hem zoeken, brengen lof aan de HEER. Voor altijd mogen jullie leven!’

In Psalm 22 wordt de kruisiging van Christus profetisch verwoord. Eeuwenlang hebben mensen die psalm gelezen zonder de betekenis te begrijpen. Wij zijn bevoorrecht om te leven in de vervulling ervan. Het leven is geopenbaard door de dood van Christus, maar vooral door Zijn opstanding. De vernederden waren gevangen in slavernij aan de zonde. De duisternis was op aarde aan de macht, maar toen kwam Gods reddende rechterarm. Hij werd vernederd om ons te verhogen. Hij werd geslagen om ons te genezen. Hij werd gedood om ons het leven te schenken voor eeuwig. Zoek de Heer en proef en smaak dat Hij goed is. Wie Gods goedheid heeft ontdekt, kan alleen nog loven. Vrede voor eeuwig is ons deel. Licht in plaats van duisternis. Vreugde in plaats van rouw. En weet je wie daar het meest van geniet? Jezus, Hij mag het zien tot verzadiging toe. Hij mag de vruchten van Zijn werk elke dag aanschouwen. Als wij ervan genieten, geniet Hij nog meer. Ben je vernederd, God zal je verhogen tot Zijn glorie. Voor altijd mag je leven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten