donderdag 15 juni 2017

Let op je woorden

Jakobus 1:19
‘Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden.’

Kwaad worden is een gevaarlijke emotie. Daaruit maak je heel makkelijk verkeerde keuzes. Je doet iets of je zegt iets waar je later spijt van hebt, maar dan is het al gebeurd. De boze gebruikt deze emotie, hij probeert ons kwaad te krijgen, of door ons een ander kwaad te maken. Hij gebruikt daarvoor onze woorden, we flappen er dingen uit, zonder na te denken over wat het teweeg zal brengen. Daarom geeft Jakobus deze wijze raad: luister heel goed en wees langzaam, denk na, voor je antwoord geeft. Laten je gevoelens niet je antwoord bepalen, maar je relatie met Jezus. Zo houden we de boze op afstand en voorkomen we een hoop narigheid. En schieten we toch de fout in, hebben we toch te haastig gesproken, of onbezonnen, dan is er vergeving. Allereerst van Jezus ten opzichte van ons, maar door Hem is er ook vergeving voor elkaar. We geven de boze geen voet en ook geen mond.