donderdag 1 juni 2017

Verzadigd van gerechtigheid

Matthëus 5:6
‘Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.’

Het is de Heer zelf die deze woorden sprak, maar wat wordt ermee bedoeld? Het gaat hier over Gods gerechtigheid, dat wil zeggen, Gods goedkeuring. Als je rechtvaardig voor God bent, is er geen fout of gebrek meer te vinden. Als je hiernaar hongert en dorst, verlang je naar een zuiver geweten, zonder besef van kwaad. Veel mensen proberen deze status te bereiken door zich aan strenge religieuze wetten te houden. Ze proberen aan alle eisen van de wet te voldoen. Maar Jezus kwam op de aarde om ons die status te schenken, uit genade. Hij wist dat niemand zelf toereikend is om door God te worden goedgekeurd. Jezus zelf kwam de wet vervullen voor en in ons. Hij heeft dat volbracht, zodat God ons nu rechtvaardig verklaart in Hem. In Jezus hebben we gerechtigheid voor God. In Jezus zijn we goedgekeurd. Jezus zelf is onze gerechtigheid. Daar had Jezus het over toen Hij zei: ‘Want zij zullen verzadigd worden.’