maandag 10 juli 2017

Voor of tegen Jezus

1Petrus 4:12
‘Vrienden, laat u niet in de war brengen door de vuurproef die u zult ondergaan, want die was te verwachten. Daaruit zal blijken of u op God blijft vertrouwen.’

De vuurgloed waarover hier gesproken wordt, is de vuurgloed van de haat van tegenstanders, de vuurgloed van vervolging. Die was te verwachten, want Jezus had dat al aangekondigd: ‘Ze hebben Mij vervolgd, ze zullen ook jullie vervolgen.’ En ergens anders: ‘In de wereld lijd je verdrukking, maar houd goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.’ Het gaat ergens om in het leven. Je bent voor Jezus of tegen Hem. Laat u niet in de war brengen, denk niet, dat het aan jou ligt, dat je iets verkeerd hebt gedaan, of zo. Het vuur dat zich tegen je keert, is gericht op Jezus in jou. Maar wees gerust. Die in jou is, is meer dan die in de wereld is. Vertrouw op Gods genade, Hij zal je de kracht geven alles te verdragen, de kracht van Zijn liefde.