zondag 6 augustus 2017

De Vader verheugt zich over zijn kinderen

Spreuken 23:24
‘De vader van een rechtvaardige verblijdt zich zeer, wie een wijze verwekte, verheugt zich over hem.’

Als ik dat lees, denk ik meteen aan God de Vader, die zich verblijdt over Zijn Zoon Jezus. En dan hoor ik Hem vol trots zeggen: ‘Dit is Mijn geliefde Zoon, in Hem heb ik een welbehagen.’ Hoe zal de Vader hebben genoten van Jezus, toen Hij Hem zag gaan op aarde. Jezus ging rond, verkondigende en weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren. Maar Jezus zat ook aan tafel bij zondaren, hoeren en tollenaars, mensen die ziek waren geworden en een dokter nodig hadden. Wat moet de Vader trots zijn geweest op de enige mens op aarde zonder zonde. Maar hoe zal het Zijn hart hebben gebroken toen Hij deze geliefde Zoon tot zonde moest maken en veroordelen. Gelukkig is dat allemaal achter de rug, verleden tijd. En het goede nieuws is, dat God nu vele rechtvaardige zonen en dochters heeft in welke Hij zich kan verheugen. Door de ene Rechtvaardige zijn wij allen rechtvaardig geworden. Wat een glorie.