woensdag 2 augustus 2017

Naar diep water

Spreuken 18:4
‘De woorden van iemands mond zijn diepe wateren, een bruisende beek, een bron van wijsheid.’

Diepe wateren zijn vol leven, elke visser weet dat. Diepe wateren zijn zuurstofrijk en voedselrijk, ze bevatten ongeziene schatten. God wil ons meenemen naar diep water, daar waar we niet langer kunnen staan, maar ons moeten laten meenemen door de stroom. De spreuk van vandaag is zelf vol diepte. De goede mens is Jezus, die ons met zijn woorden meeneemt naar het hart van God de Vader. De sprankelende beek is een beeld van het leven dat door de Heilige Geest aan ons is geschonken. Het woord en de Geest samen brengen ons bij de bron van wijsheid, Jezus zelf, in wie alle schatten en rijkdommen van God zijn verborgen. Het is heerlijk en heilzaam om de diepte van Gods woord te overdenken en te ontdekken dat ze vol leven zijn.