donderdag 7 september 2017

Dag en nacht is God trouw

Nehemia 9:12
‘Met een wolkkolom hebt Gij hen des daags geleid en met een vuurkolom des nachts, om hun op de weg die zij gingen, licht te geven.’

De wolkkolom en de vuurkolom begeleidden het volk Israƫl door de woestijn. De wolk gaf overdag schaduw tegen de hitte en de vuurkolom verlichtte de nacht. Gods tegenwoordigheid was zichtbaar en voelbaar. En hoewel God zijn volk zo dagelijks trouw bewees, liet zien dat Hij bij hen was, bleef dat volk toch angstig op eigen kunnen vertrouwen. Het ontbrak het volk aan geloof. Door ongeloof misten ze het beste, het beloofde land met de beloofde zegeningen. Zo is het nog steeds. God is niet veranderd. Hij is met ons, dag en nacht, maar wat we moeten leren is Hem te vertrouwen, zowel in de hitte van de dag als in de duisternis van de nacht. Hij zal ons nooit begeven of verlaten, wat zou een mens ons doen?