zondag 31 december 2017

Eeuwig leven is er voor iedereen

Johannes 3:15
'..opdat een ieder, die gelooft, in Hem eeuwig leven hebbe.'

In dit ene stukje zin ligt heel Gods verlangen. Hij wil dat ieder mens eeuwig leven zal hebben. Door de zonde is de dood gaan heersen op aarde, zodat het beeld van God vertroebeld is. Door schuld en schaamte zijn mensen gaan geloven, dat ze bang voor God moeten zijn. Hij kan naar willekeur bepalen of iemand behouden is, of verloren gaat, denken velen. En sommigen geloven dat dit al van tevoren is bepaald, je bent uitverkoren of niet. De waarheid is, dat God wil dat niemand verloren gaat, maar dat ieder het eeuwige leven ontvangt in Christus, door te geloven. De boodschap is eenvoudig deze: God houdt van je en heeft al je zonden vergeven. Wie dat gelooft, heeft eeuwig leven en wordt van binnenuit herboren. Johannes schrijft wat verder in zijn evangelie: Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt. Het gaat om het kennen van God, om het kennen van Zijn liefde voor jou en het kennen van Zijn wil om jou voor eeuwig tot de zijne te maken. Geloof het en ontvang het.