donderdag 18 januari 2018

Laat je overtuigen

Johannes 16:10
‘En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel; van gerechtigheid, omdat Ik heenga tot de Vader en gij Mij niet langer ziet;'

De Geest van God dwingt niemand te geloven, Hij overtuigt mensen. Overtuiging is niet hetzelfde als weten of begrijpen, het is veel sterker dan dat. Overtuiging sluit alle twijfel uit. Voor wie overtuigd is, staat de waarheid vast. Je komt aan een overtuiging door te luisteren. Wat je hoort komt als een zaad in je hart, daar kan het gaan ontkiemen en wortelen en tenslotte leiden tot vrucht. Een overtuiging draagt altijd vrucht. Je laat als het ware zien wat je overtuiging is. Maar wat, als je overtuiging niet waar is? Daar heb je bij Gods Geest geen last van. Hij openbaart alleen maar waarheid. Hij verheerlijkt Jezus en spreekt over Zijn werk en de gevolgen ervan. Hij leert allereerst dat zonde het probleem is en vervolgens dat dat probleem door Jezus is opgelost. Dan legt Hij uit dat er gerechtigheid is vrijgekomen voor ieder die gelooft, Gods gerechtigheid, niet die van ons. Tenslotte zal de Geest ieder ervan overtuigen dat het oordeel van God over de zonde achter ons ligt. Hij wijst ons de weg naar zegen, naar leven en overvloed. De Geest openbaart het hart van God, dat vol liefde is voor iedereen. De hele wereld is met God verzoend door het bloed van Jezus. Laat je ervan overtuigen, dat God je liefheeft als zijn eigen zoon of dochter.