vrijdag 23 februari 2018

Blijf bij Gods genade

Handelingen 13:43
‘En na het uitgaan van de synagoge, volgden vele van de Joden en de vereerders van God, die Jodengenoten waren, Paulus en Barnabas, die dan ook tot hen spraken en bij hen aandrongen om te blijven bij de genade Gods.’

Overal waar Paulus kwam zocht hij eerst naar een synagoge om het evangelie van genade te brengen. Ook in AntiochiĆ« in PisidiĆ«, op zijn eerste zendingsreis, sprak hij in de synagoge over Jezus. Hoe God Zijn belofte heeft vervuld en hoe Jezus is opgewekt uit de dood. Paulus verkondigde vergeving van alle zonden, letterlijk zei hij: ‘Ieder die in Hem gelooft, wordt bevrijd van alle schuld en staat daardoor recht voor God; iets wat men nooit bereikt door zich aan de wet van Mozes te houden.’ Het is een revolutionaire boodschap, vergeving van alle zonden, op grond van geloof. De wet kan nooit geven wat Gods genade geeft. Veel gelovigen vereren de wet in plaats van Gods genade. Door de wet komt de slechtheid van de mens aan het licht. Door de genade zien we Gods goedheid. Voed je ziel met Gods genade en leef vanuit Zijn volkomen vergeving van alle zonden. In Gods ogen ben je nieuw.