zondag 4 februari 2018

Gods hartenwens

Openbaring 22:21
‘De genade van de Here Jezus zij met allen.’

Dit zijn de laatste woorden van de Bijbel. Ze drukken in enkele woorden uit, vatten als het ware samen, waarom het draait. Dit is wat God wil, dat elk mens, ieder schepsel, vervuld zal zijn van genade. Dat heel de schepping leeft van genade. Dat alles en iedereen door genade verbonden is. Dan is God weer alles en in allen. Geen religie, geen godsdienst volgens mensenregels, geen eigen gerechtigheid, maar genade. De val van Adam en Eva heeft grote gevolgen gehad, de hele schepping kwam onder de vloek van de zonde te leven, of beter, te sterven. Maar de opstanding van Christus heeft dit alles overtroffen. Door Hem is het herstel begonnen en zal het ook worden voleindigd. De genade van God zij met u allen, Gods hartenwens wordt werkelijkheid.