dinsdag 13 februari 2018

Jezus maakt je leven niet zwaar

MattheĆ¼s 11:30
‘..want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’

Jezus roept alle mensen die moe en belast zijn tot zich. Hij wil dat ons leven Zijn rust binnengaat. De enige last die Hij te dragen geeft, is op Hem gericht te blijven. Jezus wil dat we ervan overtuigd zijn, dat alles in orde is, dat we ons geen zorgen hoeven te maken, omdat Hij voor ons zorgt. De lasten van het leven kunnen ondragelijk worden, maar Jezus roept ons bij Zich en zegt: ‘Luister, Ik heb jullie lasten gedragen, Ik heb jullie smarten genomen, Ik ben vertrouwd met jullie ziektes, Ik ben arm geworden en Ik ben de dood ingegaan. Waarom denk je dat Ik dat deed? Zodat jij ervan verlost bent. Geloof me, je bent vrij, je bent rijk, je bent verlost, je bent rechtvaardig en genezen, je bent geliefd en gezegend voor eeuwig.’ Zolang mensen naar hun omstandigheden kijken, om deze waarheid te geloven, blijven ze hun last dragen. Maar het juk van geloof is zacht en licht.