zondag 25 februari 2018

Jezus maakt mensen vrij

Marcus 10:45
‘Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.’

Jezus leert Zijn discipelen dat de machthebbers van deze wereld zich laten dienen. Het gaat hen om de macht. Ze leggen schatten op en verplichten het volk het beste van zichzelf te geven. Zo is het niet in Gods koninkrijk. Hij heeft niets nodig en legt niemand verplichtingen op. Hij zegent met liefde en goedheid en is genadig voor mensen die worstelen met hun gewoontes. God is barmhartig en wil graag dienen. Jezus gaf zichzelf als zoenoffer voor de wereld. Van welke religieuze leider kan dat worden gezegd? Alle religies worden gekenmerkt door een programma van verplichtingen, maar Jezus kwam niet om gediend te worden, maar om te redden. Nog steeds heeft onze Vader niets nodig van Zijn kinderen. Religieuze leiders kunnen wetten opleggen, maar Jezus maakt mensen vrij. Jezus is de Goede Herder die Zijn leven inzet voor Zijn schapen. Het enige wat God vraagt is dat we Zijn liefde, genade, vergeving en goedheid aannemen. Daar geniet Hij van en wij genieten van Hem.