zaterdag 17 februari 2018

Onverbreekbaar geliefd

Romeinen 8:35
‘Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard?’

Is het niet vreemd dat een vraag die begint met ‘wie’, verduidelijkt wordt met ‘wat’? Had er dan niet moeten staan ‘wat kan ons scheiden’? Gods Geest laat ons hier zien dat achter al dat ‘wat’ een ‘wie’ schuil gaat. Wie is er toch voortdurend aan het proberen ons van Gods liefde te scheiden door verdrukking of benauwdheid? Wie probeert ons wijs te maken dat er een scheiding kan komen tussen mij en Gods liefde? Tussen mij en Christus? Wie het ook is, ikzelf, een ander, de duivel wellicht, het is niet waar. De liefde van Christus heeft ons gezocht toen we nog zondaars waren. De liefde van Christus heeft ons gekocht en vrijgemaakt van schuld en veroordeling. De liefde van God is ons uit genade geschonken. Niemand kan dat veranderen of ongedaan maken. Niets kan dat veroorzaken. We leven in volkomen eenheid met de liefde van God, de Here Jezus Christus. Hij is ons leven en wij zijn van Hem.