zondag 4 maart 2018

De Geest van het leven

Johannes 6:63
‘De Geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut; de woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven.’

Alles wat Jezus zei, was en is vol leven. Hij is het leven zelf, daarom is het heilzaam om naar Zijn woorden te luisteren. De Geest maakt het hart van God bekend, dat komt overeen met het leven en de woorden van Jezus. Onze inspanningen brengen ons niet dichter bij God, integendeel, ze belemmeren het kennen van Gods genade. Als een drenkeling op de kant is gebracht, zonder het te beseffen, kan hij wild om zich heen slaan om te proberen uit het water gered te worden. Dat is een zinloze actie. Even zinloos is het om te proberen God te behagen door ons vlees, onze goede werken, onze inspanningen. Die brengen ons niet dichterbij. Het zijn de woorden van Jezus: ‘Het is volbracht’, die ons dichtbij hebben gebracht. De Geest openbaart ons de betekenis van het kruis en de opstanding van Christus. Het leven is ons geschonken uit genade, we ontvangen het uit geloof.