donderdag 15 maart 2018

Een boodschap vol hoop

2Corintiƫrs 4:15
‘Want het geschiedt alles om uwentwil, opdat de genade toeneme en door steeds meerderen overvloediger dank worde gebracht ter ere Gods.’

Paulus leeft zijn leven voor het evangelie van genade. Hij wil maar een ding, dat steeds meer mensen God gaan danken voor Zijn onverdiende gunst aan de wereld verleend. Het evangelie werd en wordt verworpen, omdat het heil niet door inspanning verkregen kan worden, maar door geloof. Verdrukking en vervolging zijn het gevolg, lichamelijk lijden en gevangenschap. Maar Paulus blijft het allemaal in het licht zien van Gods heil. Alle dingen zullen meewerken ten goede, schrijft hij aan de Romeinen. Ook al vervalt ons aardse lichaam onder de druk, we hebben een hemels huis vol heerlijkheid. De lichte last van een ogenblik, zal een eeuwig gewicht van heerlijkheid geven.