donderdag 8 maart 2018

Leven in het licht

1Johannes 2:10
'Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het licht en in hem is niets aanstotelijks;'

God heeft ons verlost uit de duisternis van de zonde. We zijn in het licht geplaatst voor eeuwig. Het licht is niet ons gedrag, maar Gods koninkrijk. Toch kunnen we ons gedragen alsof we nog in de duisternis zijn. Boosheid en ergernis, maar ook teleurstelling en verdriet, kunnen de deur openen naar een reactie uit de duisternis. Dat is ons vlees. Toen Kaïn riep: ‘Ben ik mijn broeders hoeder?’ toonde hij daarmee zijn frustratie, zijn machteloosheid om met zijn emoties om te gaan. God kent ons door en door en toch houdt Hij van ons. Hij heeft ons in het licht geplaatst en wij mogen leren te reageren vanuit het licht. We zijn geliefd en God ziet in ons niets aanstotelijks meer door het offer van Jezus. Hij leert ons lief te hebben en te leven in het licht.