dinsdag 6 maart 2018

Leven uit Gods volheid

Colossenzen 2:9-10
'.. want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk; en gij hebt de volheid verkregen in Hem, die het hoofd is van alle overheid en macht.'

Dat Jezus optrad met gezag en autoriteit is duidelijk, zelfs de duivel en zijn demonen moesten voor Hem wijken. Een enkel woord was genoeg. Tegen de duivel sprak Jezus zinnen, maar tegen demonen nog maar enkele woorden. Ga uit, wees stil, sta op, kom naar buiten, het zijn stuk voor stuk woorden van gezag, omdat Hij wist wie Hij was. De volheid der godheid woonde in Hem lichamelijk, en wij hebben die volheid verkregen in Hem. Wij mogen net als Jezus optreden met gezag tegen elke tegenstand en vijand. Tegen ziekte en armoede, tegen gebrek en gebondenheid. Wij mogen gebieden dat het stopt en weggaat, omdat de volheid van Jezus ons gegeven is. En we buigen voor Hem die alle macht heeft in hemel en op aarde. Hij alleen verdient alle aanbidding. Zonder Hem zijn we niets.