maandag 12 maart 2018

Onbegrensd geloof

Lukas 9:13
‘Maar Hij zeide tot hen: Geeft gij hun te eten. Zij zeiden: Wij hebben niet meer dan vijf broden en twee vissen, of wij zouden moeten heengaan om voor al dit volk voedsel te kopen.’

Dit verhaal is ook weer een prachtig voorbeeld van het feit dat God niet vraagt om onze oplossingen, maar om geloof. De opdracht is duidelijk: geef gij hun te eten. Het enige wat de discipelen doen, is kijken of dat binnen hun vermogen ligt. Ze denken en handelen binnen hun eigen grenzen en houden geen rekening met Gods mogelijkheden. Met Jezus staan we niet langer alleen voor onze problemen. We hoeven het niet langer zelf op te lossen. We hebben een helper met onbegrensde mogelijkheden. Hij vertelt ons wat we doen kunnen om de overwinning te behalen. Zeg nooit dat iets onmogelijk is, maar vraag aan Jezus hoe Hij wil dat we doen zullen.