woensdag 25 april 2018

Absolute zekerheid

1Johannes 5:13
‘Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.’

Wat is nog zeker in deze snel veranderende tijd? Alleen het onveranderlijke is zeker. Gods woord verandert nooit. Hemel en aarde zullen vergaan, maar Gods woord houdt eeuwig stand. Het woord van Johannes is weinig waard, maar het woord van Jezus des te meer. ‘Het is volbracht.’ Dat betekent dat er niets aan zal worden toegevoegd of veranderd. Het staat vast, wie in Hem gelooft, heeft eeuwig leven. Twijfel er niet aan, want je eeuwige zekerheid berust niet op je gedrag, maar op je geloof in het volbrachte werk van Jezus. Hij heeft de hele wereld verzoend met God. Wie het aanneemt en gelooft, heeft eeuwig leven. Elk systeem wat op eigen gedrag is gebaseerd, kan nooit zekerheid bieden. Maar het geloof in Jezus ligt buiten jezelf. Je gelooft in wat Hij heeft gedaan. Je hebt eeuwig leven, omdat Jezus je leven is. En het is je geschonken uit genade, voor wie het gelooft.