maandag 9 april 2018

Mooie zinnetjes

Psalmen 85:11
'Trouw spruit voort uit de aarde, en gerechtigheid ziet neder van de hemel.'

Dit is zo’n mooi zinnetje, vol verborgen schoonheid. Trouw spruit voort uit de aarde. Dat is een profetische beschrijving van de Here Jezus, die als een loot uit dorre aarde is opgeschoten. Toen Jezus werd geboren, bewees God Zijn trouw aan Abraham en aan Adam. De beloofde zoon, die de aarde zou zegenen, die de kop van de slang zou vermorzelen, was geboren. En terwijl Jezus op aarde Zijn weg vond, keek gerechtigheid neer van de hemel. Gods gerechtigheid vond voldoening in het werk van Jezus. Vader en Zoon, die samen het verlossingswerk ter hand nemen. En de Heilige Geest die het ons openbaart. De Bijbel staat vol met zulke prachtige zinnetjes. Je vindt ze in de Psalmen, de Spreuken, de profeten. Alles getuigt van Gods liefde en trouw.