vrijdag 27 april 2018

Veel meer is de genade

Romeinen 5:15
‘Maar het is met de genadegave niet zo als met de overtreding; want, indien door de overtreding van die ene zeer velen gestorven zijn, veel meer is de genade Gods en de gave, bestaande in de genade van de ene mens, Jezus Christus, voor zeer velen overvloedig geworden.’

Dit is een tekst die je nog wel drie keer mag overlezen om hem goed tot je te laten doordringen. Samengevat staat er dat het werk van Jezus vele malen krachtiger was dan het werk van Adam. Door Adam kwam de dood heersen op aarde, maar door Jezus is niet alleen de dood overwonnen, maar ook het leven met God hersteld. En dat in een mate die we niet kunnen bevatten. Als je al onder de indruk was van de vernietigende kracht van de zonde, dan zou je finaal van je stoel moeten worden geblazen bij het begrijpen van Gods genade. Gods genade verheft zondeslaven tot zonen van God die leven onder Gods goedkeuring en zegen. Er is geen veroordeling en aan zonde wordt niet meer gedacht, die is voor goed weggedaan. Het enige wat we nu nog belijden is niet onze slechtheid, maar Gods goedheid. Door Zijn overvloedige genade zijn we overgebracht uit de dood in het leven.