zondag 13 mei 2018

De volmaakte mens

Lukas 2:52
‘En Jezus nam toe in wijsheid en grootte en genade bij God en mensen.’

Telkens als ik dit lees, verwondert het me. Deze tekst laat zien dat Jezus werkelijk al Zijn hemelse heerlijkheid en glorie heeft afgelegd toen Hij mens werd. Hij moest helemaal bij nul beginnen. Elk detail van ons menselijke leven nam Hij op zich. Hij werd een van ons, behalve de zonde. Elk detail van het leven leerde Hij kennen in Zijn menselijke lichaam. Hij leerde wat het is om kind te zijn, om op te groeien, om niet begrepen te worden. Hij leerde gehoorzaam te zijn aan Zijn ouders. Hij leerde lezen en las in de Schriften. En als volkomen mens werd Hij geliefd bij God en mensen. Deze volmaakte mens werd het volmaakte offer voor de zonde van de wereld. Zijn volmaakte leven vervulde al Gods wensen. Hij vervulde de wet en voor ons nam Hij de vloek ervan weg. Hij stierf een zondaarsdood om elke zondaar rechtvaardig te kunnen verklaren. Hoe groot is Hij. Nog steeds neemt Hij in onze levens dagelijks toe in wijsheid en grootte en genade.