donderdag 10 mei 2018

Je moet weten

Handelingen 17:30
‘God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, heden aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen;’

Bekering gaat niet over je gedrag, maar over je gedachten. Zoals een mens denkt, zo doet hij. In de tekst van vandaag worden mensen opgeroepen zich te bekeren van hun onwetendheid. Dat is de bekering die God zoekt. Van onwetendheid naar wetendheid. Je moet weten dat je zonden vergeven zijn en dat je schuld is weggedaan. Je moet weten dat God zich met jou heeft verzoend, door het aanvaarden van het bloed van Christus. Je moet weten dat je door dat offer bent vrijgekocht uit de slavernij van de zonde. Je moet weten dat God van je houdt en je nooit zal verlaten. Je moet weten dat God geen inspanning vraagt, maar geloof. Je moet weten dat je uit genade gered bent, ondanks je fouten. Je moet weten dat je niet langer onder de wet bent, die jou steeds maar veroordeelt, omdat het oordeel door Jezus is weggedragen. Ach je moet gewoon weten wie je Vader is, die in Christus naar je toe kwam om je te vinden en te redden. Als je dat allemaal weet en aanvaardt, heb je je bekeerd van je onwetendheid.