zaterdag 26 mei 2018

Onbelemmerd genieten van Gods heerlijkheid

2Corintiƫrs 3:18
'En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.'

Alles wat het zicht op Jezus belemmert is weggenomen. Wij mogen vrijmoedig Gods troon naderen, zonder angst. Er zijn geen regels, geboden, wetten die ons verhinderen Zijn glorie binnen te gaan. Door wettisch te leven schep je afstand, maak je weer muren tussen jou en de Heer. Onder de wet zie je Christus niet, of nauwelijks. Maar Jezus heeft zelf alles wat scheiding maakte weggedaan, door het naar het kruis te brengen. Daar scheurde de voorhang, de scheidsmuur tussen God en mensen, open. Door het evangelie van genade mogen we God zien zoals Hij is. Een liefhebbende Vader, die Zijn kinderen in Zijn glorie binnen leidt. En hoe meer we ons daar letterlijk thuis voelen, hoe meer we de glans van het hemelse zullen laten zien. Dat gaat vanzelf, dat is het gevolg van bij Hem zijn. De heerlijkheid van Gods genade straalt van ons af. Het kan niet langer verborgen blijven. Gods Geest wijst niet je zonden aan, maar Hij verheerlijkt Jezus.