dinsdag 26 juni 2018

De HERE is altijd met mij

1Samuël 18:14
‘En David was voorspoedig op al zijn wegen, want de HERE was met hem.’

Van David is veel te vertellen. Begonnen als herdersjongen, eindigde hij als koning van Israël. Dat is nog eens een carrière. Het leven van David lijkt wel op dat van Jozef. Beiden werden door hun broers afgewezen en beiden redden uiteindelijk het hele volk. Zowel Jozef als David zijn typen van Jezus. Ook Jezus werd afgewezen en redde door het kruis niet alleen Israël, maar de hele wereld. Voor alle drie geldt, dat God met hen was. Of ze nu in de gevangenis waren, of in de put zoals David na zijn zonde met Bathseba, God was met hen. Alleen Jezus werd door God verlaten aan het kruis, opdat wij nooit verlaten zouden worden. Ook tegen ons heeft God gezegd: ‘Ik zal u niet begeven of verlaten, wat zou een mens je doen?’ De zekerheid dat God met ons is, leidt altijd tot overwinning. Met Hem ben ik meer dan overwinnaar, omdat Hij mij liefheeft, zelfs als ik faal.