donderdag 7 juni 2018

Sta op want je bent vrij

Mattheüs 9:5
‘Want wat is gemakkelijker, te zeggen: De zonden zijn u vergeven? of te zeggen: Sta op en ga lopen?’

Door de zonde is de dood gaan heersen op aarde. De gevolgen zijn vele, oorlog, geweld, hebzucht, bedrog. Maar ook ziekte, zwakheid, armoede en tekorten komen voort uit de heerschappij van de zonde. Wanneer iemand de zonde kan uitschakelen, zullen de gevolgen prachtig zijn. De hele aarde zal zich gaan herstellen en tot leven komen. Mens en dier, de hele schepping, alles en iedereen kijkt uit naar dat moment. Jezus is gekomen om niet alleen alle zonden te vergeven, maar ook om de macht van de zonde te overwinnen. Daarom kan Hij beide dingen met gezag uitspreken: ‘Je zonden zijn vergeven’, en ‘Sta op en herstel, wandel, ga lopen.’ Geloven in Jezus is doen wat Hij zegt. Geloof dat al je zonden zijn vergeven en ga opstaan, ga leven. Je bent vrijgemaakt van schuld en veroordeling en je bent bevrijd uit de macht van zonde en dood. Makkelijk was het niet, Jezus betaalde een hoge prijs, maar nu is het beschikbaar voor wie het wil aannemen.