zondag 10 juni 2018

Van rouw naar vreugde

Jeremia 31:13
‘.. Ik verander hun rouw in vreugde. Ik troost en verblijd hen na hun smart.’

Wanneer iemand in rouw is, lijkt vreugde verder weg dan ooit. Maar God verandert rouw in vreugde. Hij troost – dat komt eerst – en als de smart vermindert, komt Hij met blijdschap. Er zijn christenen die zeggen dat je altijd blij moet zijn, maar dat kan niet op bevel. Wel kun je je gedachten verplaatsen naar de Heer. Je in Hem verblijden, zodat je smart door Hem wordt gedragen. Dat heeft Hij gedaan op Golgotha en dat doet Hij wanneer we in onze smart bij Hem onze toevlucht zoeken. Hij verandert rouw in vreugde. En elke smart, hoe pijnlijk ook, verandert Hij in blijdschap. De dood is van zijn kracht beroofd door de opstanding en het leven van Jezus. Hij is onze vreugde. In Hem verheugt zich ons hart.