zondag 3 juni 2018

Vertrouw op Gods trouw

2Thessalonicenzen 3:3
‘Maar wel getrouw is de Here, die u sterken zal en u bewaren voor de boze.’

Wanneer je merkt dat mensen niet te vertrouwen zijn, houd je dan vast aan de trouw van God. Dat is wat Paulus schrijft. De eerste christenen werden keer op keer lastiggevallen door mensen die de wet of de afval predikten. Paulus leert de mensen niet wat ze dan moeten zeggen, of hoe ze hun tegenstanders kunnen overtuigen, maar hij wijst ze op de trouw van God. Hij zal je bewaren voor de boze. In plaats van angst te prediken, benadrukt hij de kracht van het geloof. Vertrouw op de Heer, Hij zal je beschermen. Ook in onze tijd hoor je veel mensen redeneren uit angst. Ze zien overal gevaar. Die film is gevaarlijk, dat spel deugt niet, dat moet je vooral niet eten of aanraken. Allemaal angst. Het hart van het evangelie is liefde, Gods liefde. God heeft je lief en Hij beschermt je. Dat is alles. Hij heeft je bevrijd uit je angsten, je bent van Hem. Niets kan je van Zijn liefde scheiden. Hij zal je sterken en bewaren. Kijk alleen naar Hem en spreek alleen over Zijn trouw. Wat zal een mens je doen?