woensdag 20 juni 2018

Vuur dat niet verteert

Exodus 3:3
‘Mozes nu dacht: Laat ik toch dat wondere verschijnsel gaan bezien, waarom de braamstruik niet verbrandt.’

Vuur is vernietigend, daar zijn voorbeelden genoeg van. Brand trekt altijd kijkers, omdat het zo spectaculair is. Maar vuur zonder schade, dat is zelden gezien. Mozes zag het bij de braamstruik. Nebukadnezar zag het bij de drie vrienden in zijn oven. Maar de grootste brand die niet verteerde zien we bij de kruisiging van Jezus. Het vuur van Gods oordeel ging over Jezus heen, maar Hij stond op uit het oordeel en alleen de zonden en de schuld van de wereld waren verbrand. Vuur wat niet verbrandt is bijzonder. We zien het weer op de Pinksterdag als de Heilige Geest wordt uitgestort. Tongen als van vuur waren zichtbaar op de hoofden van de discipelen. Alsof God daarmee wilde zeggen: er is geen veroordeling meer. Dit bijzondere verschijnsel is nog dagelijks te bewonderen. Je voelt je schuldig, omdat je hebt gefaald, maar toch blijf je rein en ben je rechtvaardig, omdat Jezus door Gods oordeel is gegaan en voor jou de verzoening heeft betaald. In de brandende braamstruik mag je Jezus zien, maar ook jezelf. Vuur dat niet verteert is een beeld van Gods goedertierenheid en genade.