zondag 8 juli 2018

Roemen over Gods liefde

1Corintiërs 1:29
‘.. opdat geen vlees zou roemen voor God.’

Er komt een dag dan zullen we al onze kronen voor de voeten van Jezus leggen en zeggen: ‘U alleen bent alle lof, eer en aanbidding waard. Want U hebt U als een lam laten slachten voor onze zonden.’ Waarin zouden we bij God moeten roemen of waarover? Over onze diploma’s en bekers, over medailles en records? Het zijn lachertjes als je ze vergelijkt met de prestatie die Jezus leverde. Hij heeft de dood van zijn kracht beroofd. Hij heeft van zondaren kinderen van God gemaakt en dat alles zonder enige inspanning van ons. Wat een glorieus moment zal het zijn wanneer hemel en aarde de knieën buigen en elke tong zal belijden dat alleen Jezus Heer is. Een oud lied bezong het al: Alle roem is uitgesloten, onverdiende zaligheên, heb ik van mijn God genoten, ik roem in vrije gunst alleen.