donderdag 12 juli 2018

Vrede met God

Jesaja 53:5
‘Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.’

De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem. Jezus droeg de straf voor mijn overtredingen, om mij vrede met God te kunnen geven. Maar Hij deed meer. Hij verloste mij uit de slavernij van de zonde, door me te laten sterven en te laten opstaan. Door de dood zijn we verlost van alles wat tegen ons getuigde, voor God is de zondaar dood. En door de opstanding van Jezus, zijn ook wij opgestaan. Niet als zondaar, maar als kind van God. Een nieuwe schepping, die leeft in vrede met God. Gods Geest leert ons over Gods genade en dat verandert ons denken en vervolgens ons gedrag. Het is een meesterlijk plan wat God heeft uitgedacht en uitgevoerd, om de schuld van de wereld op Jezus te leggen en zo de wereld met Zich te verzoenen. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem en door Zijn striemen zijn we genezen. Deze waarheid kun je niet vaak genoeg horen, om hem te gaan beseffen. Veel mensen tobben nog over hun zonden, gedragen zich nog, alsof de straf niet op Jezus is gelegd. Maar het is door Jezus dat we vrede met God hebben. Onze inspanningen doen er niet toe.