vrijdag 16 augustus 2019

Je bent gekocht en betaald

Exodus 30:15
‘De rijke zal niet meer noch de arme minder dan een halve sikkel opbrengen, om die te geven als heffing voor de HERE ter verzoening voor uw leven.’

Zo ging dat onder het oude verbond. Vanaf twintig jaar betaalde je de halve sikkel voor de dienst in de tabernakel. Daarmee voorkwam je dat er een plaag ging heersen in je leven. Als het over verzoening gaat, is er maar een prijs. Wie de offeraar is, rijk of arm, het maakt geen verschil. Daarmee geeft God al aan, dat je eigen inspanningen er niet toe doen. Dit voorschrift verwijst naar de verzoening die Jezus zou brengen. Niet elk jaar een halve sikkel betalen, maar eenmaal Zijn eigen bloed. Daarmee betaalde Hij verzoening voor de hele wereld. Rijk of arm, het doet er niet toe. Eigen inspanningen hebben op je verzoening geen effect. Maar er zit nog een ander aspect aan die halve sikkel. Het was kennelijk door iedereen op te brengen. God stelt aan de verzoening geen onbetaalbare eisen. Hij verlangt wat iedereen kan geven, geloof. Een Goddelijke ruil, een duurbetaalde verzoening voor een spotprijs. Alleen geloof in Jezus’ volbrachte werk, alleen Zijn bloed kan God voldoening geven en ons verzoening.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten