donderdag 1 augustus 2019

Kijk naar Jezus en niet naar je haters

Job 8:22
‘Wie je haten, zullen met schaamte bekleed worden, en de tent van de goddelozen zal er niet meer zijn.’

Wij hebben geen vijanden van vlees en bloed. Degenen die ons haten staan onder de leiding van hatende geesten. Maar Paulus schrijft: ‘Wie zal tegen ons zijn als God voor ons is?’ Het is geen partij, God is veel te sterk om je ook maar een tel druk te maken over je haters. God is voor je, dat is genoeg, dat is alles, klaar uit, punt. We houden ons bezig met het leven en dat leven hebben we in Jezus ontvangen. Door je te focussen op Hem, zie je je vijanden en haters niet meer. Ze zijn uit beeld. Zolang IsraĆ«l in de woestijn de blik omhoog richtte naar de koperen slang die Mozes op een staf had geplaatst, zagen ze de slangen niet meer die hen probeerden te bijten. En zelfs als ze gebeten waren, werden ze gezond door naar Jezus te kijken. Zo werkt het nog steeds. Wie Jezus verhoogt, heeft geen hinder van haters. Jakobus zegt: ‘Biedt weerstand aan de duivel en hij zal van je wegvluchten.’ Dat doe je niet door naar de duivel te staren, maar door hem geen aandacht te geven. Geniet van wat Jezus je biedt en alles wat jou probeert dwars te zitten, zal er niet meer zijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten