zondag 16 februari 2020

God is altijd trouw

Psalmen 89:33
'..maar mijn goedertierenheid zal Ik hem niet onthouden, mijn trouw zal Ik niet verloochenen,'

Psalm 89 gaat over Gods belofte en Gods trouw. De belofte dat er een koning der koningen zal zijn en de trouw aan die belofte zelfs als het volk ontrouw zal zijn. In de geschiedenis van Israël neemt koning David een prominente plaats in. David, de man naar Gods hart, kreeg de belofte dat er voor eeuwig iemand uit zijn geslacht op de troon zou zitten als koning. God sprak over Jezus, Zijn eigen Zoon, die een eeuwige Koning is. Uit het geslacht van David kwam Hij, in een tijd van ontrouw en schijnheiligheid. Jezus kwam de ontrouw dragen van Israël en van de wereld. Hij werd gekruisigd als bewijs van Gods liefde en trouw. Vanuit die liefde leven we. En we mogen weten dat niets ons daarvan kan scheiden. Zoals God trouw bleef aan David, zo is Hij dat ook aan ons. Wanneer wij ontrouw zijn, blijft Hij trouw. En Jezus zit nu op de troon als eeuwige Koning. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. De belofte aan David is vervuld. En als Jezus terugkeert op aarde, zal Hij dat doen in Zijn koninklijke waardigheid. Zijn rijk zal de hele aarde vervullen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten