woensdag 12 februari 2020

Het is veilig om God te zien

Ezechiël 39:29
‘En Ik zal mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen, wanneer Ik mijn Geest over het huis Israëls heb uitgestort, luidt het woord van de Here HERE.’

Ik moet bij deze tekst denken aan het verhaal van Mozes. Terwijl de prinses ging baden en Mozes in zijn biezen mandje tussen het riet verborgen was, stond Mirjam zich schuil te houden. Pas toen ze zag dat alles veilig was, kon ze zich vertonen en zich bekendmaken. God moest zich ook verborgen houden, want niemand zou blijven leven als hij Gods aangezicht zou zien. De zonde en schuld maakten het onmogelijk voor God om zich al openlijk te vertonen. Maar nu Jezus alles wat ons bedreigde heeft weggedaan door het aan het kruis te nagelen, kunnen en mogen we God zien zoals Hij is, van aangezicht tot aangezicht. Gods Geest maakt Hem bekend. Gods Geest is het bewijs dat er geen scheiding meer is tussen God en de mensen aan wie Hij Zijn Geest heeft gegeven. Geloof in het volbrachte werk van Jezus opent de weg naar Gods hart en naar Zijn genadetroon. We hebben volle vrijmoedigheid om Hem te naderen en andersom hoeft God zich niet langer verborgen te houden om ons leven te sparen. In Christus is er geen oordeel meer.