zondag 2 februari 2020

Win mensen door genade

Johannes 3:19
‘Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos.’

Dit doet denken aan de tijd van Noach, toen hadden de mensen de duisternis ook liever dan het licht. Noach waarschuwde voor de naderende vloed, maar hij werd belachelijk gemaakt. Hoe tragisch, wanneer mensen de reddende hand van God afwijzen, terwijl ze zozeer in nood zijn. Mensen die in boosheid leven, zijn in de macht van de boze. Zij vertrouwen liever op zichzelf dan op God. God is licht, dat betekent dat Hij voor ieder zichtbaar en waarneembaar is. Vooral in de duisternis valt ieder lichtstraaltje op. Maar sommigen, of velen, hebben de duisternis liever dan het licht. Moeten we hen daarom veroordelen? Nee, we beseffen hoe moeilijk het voor sommigen is de duisternis los te laten. Des te meer zullen we, net als Jezus, niet veroordelen, maar redden. We zoeken wegen om hen te redden. De enige kracht die groter is dan de boze, is liefde. Gods zoekende liefde stopt nooit met zoeken naar wat verloren dreigt te gaan. Laten we beseffen, dat er mensen te winnen zijn door genade, niet door veroordeling.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten