donderdag 6 september 2012

God wil het goede voor jou

Ondernemen 3Johannes 1:2
‘Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat.’

De mens is door God geschapen om succesvol te leven. Adam en Eva waren kerngezond toen God zei dat het zeer goed was. Door de macht van de zonde, zijn ziekte en dood gaan heersen op aarde. Zowel het denken, als de emoties kunnen aangetast zijn door het kwaad wat in de wereld heerst. Het heeft een uitwerking op ons lichaam. Ook in het handelen van de mens, het ondernemen is niet alles succesvol gebleven. Maar let op! God de Schepper, nam en neemt er geen genoegen mee, dat het kwaad is gaan heersen op aarde. ‘Hij zond Zijn Zoon en genas hen’, leert Psalm 107. Jezus heeft de macht van de duivel verbroken. Wie in Jezus gelooft, is vrijgekocht uit de slavernij van de zonde. Ziekte, zonde en dood heersen niet langer. Hoe meer we gaan begrijpen van wat Jezus heeft gedaan, des temeer zullen we terugkeren in de wil van God. Hij wil dat het ons welgaat in alles. Neem geen genoegen met minder. Jezus heeft niet voor niets zoveel geleden. Ons gezegende leven is de vrucht van Zijn werk. Geloof je dat? Verwacht het dan ook.