zaterdag 14 mei 2022

Geen druk van de wet, maar rust van genade

Filippenzen 3:9 '.. en in Hem moge blijken niet een eigen gerechtigheid, uit de wet, te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is op de grond van het geloof.' 

Paulus wil Christus winnen, hij wil Hem beter leren kennen. Niet door eigen inspanningen volgens een wet, maar door te geloven in Gods gerechtigheid, dat is in Christus. Door Christus zijn we rechtvaardig voor God, niet door onze eigen inspanningen. Hoe meer we rust vinden in het volbrachte werk van Christus, hoe minder we ons schuldig voelen over ons gedrag. Paulus schrijft dat hij geprobeerd heeft als een rechtvaardig mens te leven, maar dat hij nu inziet dat het vuilnis was. Hij leerde er Christus niet door kennen, maar slechts zichzelf. Wees niet langer bezig met jezelf, met je gedrag, met je ijver voor God, maar geloof gewoon dat het in orde is. Door Jezus is het in orde tussen jou en God. Dat verandert nooit. Ga Gods genade leren kennen, juist op momenten dat je eigen gedrag tekortschiet. Wanneer je uit de bocht vliegt, omdat je toch weer driftig werd, of anderen begon te bekritiseren. Dan is er de rust van Gods genade. Jezus heeft jou geschonken wat je zelf niet kan bereiken, volmaakte gerechtigheid en heiligheid. Je leeft erin uit geloof.