maandag 12 februari 2024

Nooit meer buiten Gods liefde

Romeinen 8:38-39 'Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.' 

Het ergste wat een mens kan overkomen, is een leven zonder liefde. Gods schepping is voortgekomen uit liefde, want God is liefde. Door de zonde is de liefde verkild en is de mens van God weggeraakt. Wat overbleef was een leven vol onzekerheid en angst. Jezus is gekomen om de liefde van God op aarde te herstellen. Het begon met een offer aan het kruis, waardoor alle zonden werden vergeven. God gedenkt ze niet meer. Maar het moeilijkste moest daarna beginnen. De mens moest God opnieuw leren kennen, nu vanuit liefde en niet vanuit prestatie. De regeltjes van hoe het hoort aan de kant en gaan genieten van Gods genade. God garandeert ons dat het niet meer fout kan gaan. Nooit meer kan er een scheiding komen die Gods liefde verbreekt. Wij zijn voor eeuwig in Gods liefde gebracht. Wanneer we iets fout doen, zal Gods liefde ons bedekken. Zelfs onze zonden kunnen die liefdesband niet verbreken. De diepte van deze tekst kunnen we nauwelijks beseffen, maar we zijn ervan verzekerd, dat Gods liefde voor ons niet te breken is.